Posted by admin

Szybka oraz rzetelna wycena spółki
Sprawna oraz profesjonalna wycena firm gwarantowana jest przez firmę Cann Advisory. Prace zrealizowane są przez umiejętnych specjalistów, trakujących zlecenia z zaangażowaniem. Klienci mogą spodziewać się, że wszystko będzie zrealizowane na najwyższym poziomie. Specjaliści wyceniają: spółki, wydzielone części przedsiębiorstw, pakiety większościowe i mniejszościowe w spółkach, a też projekty inwestycyjne. Usługa może dotyczyć: małych działalności gospodarczych, spółek cywilnych, firm średnich i do większych przedsiębiorstw i spółek. Zawsze podczas działania takiej jak wycena spółki wdrożone są techniki adekwatne dla zamierzeń klienta. Specjaliści dodatkowo uwzględniają bieżącą kondycję finansową firmy. Praktyka zawodowa specjalistów pozwoli na kompleksowe ukierunkowanie, a także na to, by przejrzeć wyceny spółek przygotowane przez innych specjalistów. Do Cann Advisory można zgłosić się, gdy: ma nastąpić nabycie lub sprzedaż przedsiębiorstwa, planowana jest fuzja spółki, zaplanowano podział przedsiębiorstwa lub wieloaspektowe planowanie podatkowe. Następujące przesłanki to: toczy się postępowanie na polu prawnym, ma miejsce emisja nowych akcji albo udziałów w spółce, niezbędna jest ocena planowanych opcji strategicznych, bądź odgórny wykup udziałowców mniejszościowych. Wycena jest kompleksowa i zawiera: wycenę nieruchomości i maszyn. Z tego względu pozwoli na efektywne zrealizowanie strategii spółki, bez jakiegokolwiek ryzyka. Cann Advisory to marka polecana w branży.

+Artykuł Sponsorowany+

Comments are closed.